طراحی داخلی چیست و چرا باعث می شود احساس بهتری داشته باشیم؟

در بیشتر اوقات هنر یک انتخاب است. یعنی اگر سبک موسیقی خاصی را دوست ندارید و یا تماشای تئاتر برایتان کسالت‌آور‍ است، می‌‌توانید به راحتی آن‌ها را نادیده بگیرید و در طول زندگی اصلاً سراغ آن‌ها نروید. اما معماری، شاخه‌ای که قویاً بین هنر و مهندسی گره خورده، داستانی متفاوت دارد. ممکن است فعالیت یا …