جزییات

کارفرما :  

آقایان نراقی و رزاقی و خانم علمشاهی

مکان :  

دیباجی

تاریخ شروع :  

بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان :  

دی ۱۴۰۲

معمار:  

تیم کیوب

سازنده:  

گروه کیوب

توضیحات پروژه

جزییات

مشتری :  

آقایان نراقی و رزاقی و خانم علمشاهی

مکان :  

دیباجی

تاریخ شروع :  

بهمن ۱۳۹۹

تاریخ پایان :  

دی ۱۴۰۲

آرشیتکت :  

تیم کیوب
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022

Powered by Marketgram