جزییات

کارفرما :  

خانم ها واحدی و قاسم بگلو

مکان :  

خ آذرمینا

تاریخ شروع :  

تیر ۱۳۹۸

تاریخ پایان :  

آذر ۱۴۰۰

معمار:  

کیوب

سازنده:  

کیوب

توضیحات پروژه

جزییات

مشتری :  

خانم ها واحدی و قاسم بگلو

مکان :  

خ آذرمینا

تاریخ شروع :  

تیر ۱۳۹۸

تاریخ پایان :  

آذر ۱۴۰۰

آرشیتکت :  

کیوب
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022

Powered by Marketgram