جزییات

کارفرما :  

خانمها واحدی و اشرفی

مکان :  

خیابان دیباجی

تاریخ شروع :  

تیر ۱۳۹۸

تاریخ پایان :  

آذر ۱۴۰۰

معمار:  

تیم کیوب

سازنده:  

گروه کیوب

توضیحات پروژه

جزییات

مشتری :  

خانمها واحدی و اشرفی

مکان :  

خیابان دیباجی

تاریخ شروع :  

تیر ۱۳۹۸

تاریخ پایان :  

آذر ۱۴۰۰

آرشیتکت :  

تیم کیوب
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022

Powered by Marketgram