پروژه اداری قیطریه

جزییات

کارفرما :  

آقای خرازی

مکان :  

تهران

تاریخ شروع :  

1396

تاریخ پایان :  

1400

معمار:  

کیوب

سازنده:  

کیوب

توضیحات پروژه

مساحت زمین : 366 متر مربع
مساحت بنا : 3039 مترمربع

جزییات

مشتری :  

آقای خرازی

مکان :  

تهران

تاریخ شروع :  

1396

تاریخ پایان :  

1400

آرشیتکت :  

کیوب
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022

Powered by Marketgram