جزییات

کارفرما :  

آقای فرجادی

مکان :  

تهران آپادانا

تاریخ شروع :  

1394

تاریخ پایان :  

1394

معمار:  

کیوب

سازنده:  

کیوب

توضیحات پروژه

جزییات

مشتری :  

آقای فرجادی

مکان :  

تهران آپادانا

تاریخ شروع :  

1394

تاریخ پایان :  

1394

آرشیتکت :  

کیوب
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022

Powered by Marketgram