واحد مسکونی برج تهران

جزییات

کارفرما :  

آقای شنتیائی

مکان :  

تهران

تاریخ شروع :  

1397

تاریخ پایان :  

1397

معمار:  

کیوب

سازنده:  

کیوب

توضیحات پروژه

مساحت : 284 متر مربع
این بخش در حال تکمیل شدن می باشد …

جزییات

مشتری :  

آقای شنتیائی

مکان :  

تهران

تاریخ شروع :  

1397

تاریخ پایان :  

1397

آرشیتکت :  

کیوب
Copyright cubedesignco.com © 2015 — 2021
Copyright cubedesignco.com © 2015 — 2021

Powered by Marketgram