واحد مسکونی برج تهران

جزییات

کارفرما :  

آقای شنتیائی

مکان :  

تهران

تاریخ شروع :  

1395

تاریخ پایان :  

1396

معمار:  

کیوب

سازنده:  

کیوب

توضیحات پروژه

مساحت : 284 متر مربع

جزییات

مشتری :  

آقای شنتیائی

مکان :  

تهران

تاریخ شروع :  

1395

تاریخ پایان :  

1396

آرشیتکت :  

کیوب
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022

Powered by Marketgram