چه آینده‌ای در انتظار صنعت ساخت و ساز است؟ دغدغه‌ها و راه‌حل‌ها

روند تغییرات در صنعت ساخت و ساز، عمران و معماری قبل از همه‌گیری کرونا مثل اکثر صنایع با شیبی ملایم پیش می‌رفت؛ اما کرونا مانند کاتالیزگری عمل کرد که سرعت این تغییرات را چند برابر کرد. در کل می‌توانیم ادعا کنیم این صنعت تمایل چندانی به تغییر نداشته، اما در حال حاضر به یک نقطه …

Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022
Copyright cubegroup.co © 2009 — 2022

Powered by Marketgram